Campus Kompas > Campus Kompas Secundair Onderwijs Wetteren > Vacatures > Leerkracht Elektriciteit

Leerkracht Elektriciteit

Functieomschrijving

Op Campus Kompas hanteren we een aanpak die net iets anders is. Omwille van onze inspirerende benadering slagen we erin om de leerlingen veel beter te motiveren waardoor ze maximaal leerwinst boeken en hun leervermogen ten volle kunnen ontwikkelen.
De methodiek is vernieuwend omdat ook de maatschappij is veranderd en leerlingen andere vaardigheden nodig hebben om beter aan te sluiten op het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en voldoende wendbaar zijn tijdens hun verdere loopbaan. Hoe we dit doen ken je lezen op www.campuskompas.be

We zijn op zoek naar een leerkracht voor het vak elektriciteit (2de en 3de graad BSO elektrische installaties). Het betreft een voltijdse open betrekking die ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar.

Profiel

Je vindt onze visie verrijkend en bent bereid om van dit project deel uit te maken.
Je bent een teamplayer vol bruisende ideeën en hebt een duidelijk idee over het onderwijs van de toekomst.

Je beschikt over onderstaande competenties:

 • out-of-the box denken
 • growth mindset
 • flexibiliteit
 • creativiteit
 • samenwerken in team
 • communicatief
 • resultaatgericht
 • stressbestendigheid
 • efficiëntie
 • nauwkeurig werken
 • nakomen van afspraken en regels
 • zelfstandigheid
 • open blik
 • ambitie

Je bent in het bezit van een voldoende geacht of vereist diploma en je bent in het bezit van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Je bent voornamelijk praktijkgericht ingesteld.

Lesgeven in

Elektriciteit TV

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs – BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)
 • Leraar 2de graad secundair onderwijs – BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Elektriciteit PV

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs – BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)
 • Leraar 2de graad secundair onderwijs – BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties

 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
  De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij kinderen of adolescenten leiden
 • Pedagogische activiteiten voorbereiden en organiseren (tekenwedstrijd, educatieve uitstappen, taalkampen, …)
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, … voorbereiden en coördineren
 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, …)
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, …)
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Commercieel zijn

Aanbod

Je vormt samen met 4 andere collega’s een team dat zeer nauw samenwerkt. Een leerkracht zit niet op zijn eiland, maar werkt actief samen met de andere collega’s om de leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden tot zelfstandige, open minded en ambitieuze jongeren.

Binnen het team bestaat een gelijkgerichte benadering van onze leerlingen waarbij je verschillende rollen opneemt: de rol van vakinhoudelijk expert, de rol van algemeen leerkracht, de rol van coach en de rol van teamlid. Het team als geheel is verantwoordelijk. Dat betekent dat je je verantwoordelijkheden opneemt en een kei bent in samenwerken en flexibel bent in alles wat je doet. De inplanning van de lessen bespreek je samen met de andere teamleden.

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: yvan.vonck@campuskompas.be

Contact: Dhr. Yvan Vonck

U stuurt uw motivatiebrief en cv door naar het opgegeven mailadres.  Op basis van uw motivatie en cv, wordt u mogelijks uitgenodigd voor een interview.

Solliciteren met CV