Campus Kompas > Campus Kompas Secundair Onderwijs Wetteren > Blog > Gouden weken op Campus Kompas

Gouden weken op Campus Kompas

  • door

Wat zijn de gouden weken?

De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn belangrijk om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkrachten en de school.

Welke activiteiten voorziet Campus Kompas tijdens de gouden weken?

De leerlingen maken eerst kennis met de klascoach: de leerkracht die hun leerproces doorheen het jaar zal opvolgen. De klascoaches laten de leerlingen al kennismaken met de schoolcultuur en -regels. 
Ook een kennismaking met de vakleerkrachten mag natuurlijk niet ontbreken!

De taal-en leercoaches en de talentencoaches proberen door workshops en gesprekken de beginsituatie van de leerlingen in te schatten. Zo kunnen zij in kaart brengen welke noden leerlingen hebben, zodat zij het komende schooljaar de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Naast het leren kennen van de school, is het natuurlijk ook belangrijk om kennis te maken met de klasgroep. Daarom organiseren we een sportdag met leuke teambuildingsactiviteiten en een dag vol talentenworkshops. Op die manier leren de leerlingen elkaar en elkaars talenten beter kennen. 

Welke rol spelen de ouders tijdens de gouden weken? 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk bij het leren van kinderen. We vinden het daarom belangrijk om ouders onmiddellijk in de schoolwerking te betrekken. Op donderdagavond 15 september organiseren we dan ook al een eerste oudercontact. De leerling, de ouders en de klascoach zitten samen rond de tafel om de eerste twee weken te evalueren en reeds vooruit te blikken naar de komende periode.