Campus Kompas > Campus Kompas Secundair Onderwijs Wetteren > Blog > Capaciteiten in de 2de en 3de graad – schooljaar 2023 – 2024

Capaciteiten in de 2de en 3de graad – schooljaar 2023 – 2024

Hieronder geven we een overzicht van de vastgelegde capaciteiten op onze school in de 2de en de 3de graad. Er dient aan alle voorwaarden te worden voldaan om te kunnen inschrijven (bvb. iemand die in 3 BEO wenst in te schrijven, dient te voldoen aan het maximum van 24 leerlingen in de samenzetting met 3 MEW en het maximum van 18 leerlingen in de graadsklas met 4 BEO).

Volgorde:

1. Zolang de maximumcapaciteiten worden gerespecteerd, kan een leerling inschrijven in die richting.

2. Indien het maximum overschreden wordt, dan kan er een uitzondering worden gemaakt op de leerlingen die het voorgaande jaar op de eigen school / campus les volgden.

3. Voor de leerlingen die wensen in te schrijven in een klasgroep waar de maximumcapaciteit werd bereikt, geldt volgende prioriteitenregeling:

a. Eerste op de wachtlijst zijn de leerlingen die een broer of zus op de campus hebben lopen en werden aangemeld voor 5 juli 2023.

b. Vervolgens worden de externe leerlingen gerangschikt op basis van de datum waarop ze zich op onze school hebben aangemeld voor inschrijving

Yvan Vonck

Directeur