Lestabel 1A

Basisvorming (27 lestijden) + differentiatie (3 lestijden)*

Talen*

Frans

12

Engels

Nederlands

STEM – wereld *

Wiskunde

13

Natuurwetenschappen

Techniek

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Digitaal en sociaal wijs

 (Informatica en sociale activiteit)

Artistieke Opvoeding

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Godsdienst/Zedenleer

2

Keuze gedeelte (2 lestijden)

 

Klassieke talen

STEM-
weten-
schappen

STEM-
technieken

2

2

2

TOTAAL PER WEEK

32

32

32

 

*De differentiatie-uren zijn geïntegreerd in het flexibel traject van de basisvorming. Differentiatie: leerlingen remediëren of een uitdaging bieden.