Campus Kompas > Campus Kompas Secundair Onderwijs Wetteren > Naamloos leerjaar

Naamloos leerjaar

Wat?

Leer­lin­gen van de arbeidsmarktfinaliteit voorbereiden op het hoger on­der­wijs (PBA of gra­du­aat).

Doel?
 • ambitie aanwakkeren om studies in het hoger onderwijs aan te vatten
 • zicht krijgen op eigen talenten om een juiste studiekeuze te kunnen maken
Hoe?
 • aangepast traject op maat op basis van vooropleiding en toekomstig traject
 • bij­wer­ken van al­ge­me­ne vak­ken
 • van school­con­text naar het maat­schap­pe­lijk leven via projectwerk, stages, vrijwilligerswerk, enz.
 • mogelijke samenwerking met het hoger on­der­wijs: vol­gen van hoor­col­le­ges, in­kij­ken van cur­sus­sen, …
 • clustering van vakken om zo ge­dif­fe­ren­ti­eerd mo­ge­lijk te kun­nen wer­ken
 • be­per­ken van in­struc­tie­mo­men­ten om meer tijd vrij te maken voor zelf­stan­di­ge ver­wer­king van de leer­stof (op­bou­wend door­heen het jaar) 
 • weekplanning met opdrachten in Google Classroom die leerlingen in een be­paal­de pe­ri­o­de moe­ten afwerken
 • wekelijks 3 uur trajectbegeleiding:
  • de werking van het hoger onderwijs toelichten
  • begeleiding bij het maken van een goede studiekeuze
  • onderwijsleerbegeleiding: studiemethode, studiehouding
  • begeleiden bij het afwerken van opdrachten en projecten
  • individuele coachingsgesprekken
 • evaluatie aansluitend bij het hoger onderwijs (per­ma­nen­te eva­lu­a­tie, port­fo­lio, exa­men, …).
Voorwaarden tot inschrijving
 • leerlingen die in 6 BSO hun getuigschrift hebben behaald of leerlingen die na het 7de specialisatiejaar hun diploma secundair onderwijs hebben behaald
 • intakegesprek: motivatie om te starten in het hoger onderwijs
Lestabel

[1] De keuze voor Frans of Engels wordt gemaakt in functie van de noden en doorstroom van de leerling

Omdat we deze opleiding op een flexibele manier aanbieden, is het aantal lestijden dat vermeld staat per cluster louter richtinggevend en bijgevolg niet bindend.