Campus Kompas > Campus Kompas Basisonderwijs Wetteren > Blog > Oproep kandidaten voor de schoolraad

Oproep kandidaten voor de schoolraad

  • door

Voor de geleding coöptatie zijn we op zoek naar een kandidaat voor een vrijgekomen mandaat. Met deze oproep willen wij iedereen uit de lokale sociale, economische en culturele milieus in de nabije omgeving van de school bereiken die zich kandidaat wenst te stellen voor coöptatie.

Meer informatie kan je lezen in volgende brief:

Brief Schoolraad

Benodigde documenten:

KR1-kandidaatstelling

Overzicht Onverenigbaarheden