Wat moet er gebeuren als ik afwezig ben?

Stap 1: Mijn ouders verwittigen de school vóór 9 uur. (Tel 09 365 60 30)
Stap 2: De dag dat ik terugkom breng ik mijn bewijsstuk van afwezigheid  mee naar school en geef het af aan juf of meester.

Moet ik altijd een doktersattest voor ziekte binnenbrengen?
NEEN
  • Als ik maximum 3 opeenvolgende dagen afwezig was niet (briefje van de ouders is voldoende, maar maximaal 4 briefjes per schooljaar!)
  • Als ik van de directeur vooraf de toestemming kreeg om afwezig te zijn.
JA
  • Als ik meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig was;
  • Als ik tijdens de examens afwezig was;
  • Als ik reeds 4 briefjes van mijn ouders binnenbracht.

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Ze verstoren het gebeuren in de klas en hebben het vaak moeilijk nog aan te sluiten bij de lopende activiteit. Het is dus van het grootste belang ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school komt.


 

 

Je kan hier de allergenenlijsten vinden: