Wie een mailtje wil sturen naar de juf, meester, directie of iemand anders, doet dit best via Smartschool.

De communicatie met de ouders gaat via brieven die de kinderen meekrijgen naar huis én via Smartschool.
Dit is een app die je online kan gebruiken, maar je kan deze ook downloaden op je smartphone of tablet.

Aan het begin van het schooljaar krijgt elk kind de inloggegevens mee naar huis.