Lessentabel 2B

Basisvorming (20u) + differentiatie (2u)

2 B(eweeg)

Maatschappelijke Vorming

15

Natuurwetenschappen

Frans

Nederlands

Engels

Wiskunde

Differentiatiepakket: Versterken / verdiepen

Godsdienst/Zedenleer

2

Artistieke opvoeding

1

Lichamelijke opvoeding

2

Techniek

2

Basisopties (10u)

STEM-technieken (elektriciteit) –
Economie en organisatie

Maatschappij en welzijn (verzorging – haarzorg) – 
Economie en organisatie

STEM-technieken (elektriciteit)

5

Maatschappij en welzijn (verzorging – haarzorg)

5

Economie en organisatie

5

5

Totaal

32

32