Beste Leerling,

Welkom op Campus Kompas!

Onze school is niet zomaar een school. In onze dagdagelijkse werking baseren we ons op de nieuwste inzichten op hedendaags onderwijs. Wij bieden leerlingen onderwijs op maat. Ze krijgen grip op hun eigen leerproces en leren eigen keuzes maken (bvb. tussen vakken, met wie ze zullen samenwerken, over hoeveel tijd een leerling wil spenderen aan een vak). We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen dit zomaar kan van zodra hij of zij op onze school start. Daarom vertrekken we vanuit heel veel structuur, die echter flexibel kan worden ingevuld. Een leerling zal stapsgewijs meer ruimte krijgen naarmate hij verder in het leerproces evolueert.

Op die manier leveren we leerlingen af die uitblinken in zelfstandigheid, ambitie en ook een open blik hebben op de maatschappij van morgen.

Diezelfde ambitie koesteren wij ook als schoolteam. Vanuit onze passie voor leren dagen we de leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan enkel in een context die motiverend en open minded is. Leerlingen op onze campus ervaren dan ook al gauw de bijzondere sfeer die hier heerst: een sfeer van verdraagzaamheid en vertrouwen, in een groene omgeving waar we samen (met leerlingen, ouders en coaches) de leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt of de gepaste vervolgopleiding in het hoger onderwijs of universiteit.

Wij werken niet meer traditioneel. Wij zijn innovatief en zorgen voor nog kwalitatiever onderwijs. Wij zetten ons onderwijs ondersteboven om het beste uit elke leerling te halen!

Toon Lapage – Yvan Vonck 
Directies secundaire afdeling

Yvan Vonck

Directeur 2de / 3de graad

yvan.vonck@campuskompas.be
via secretariaat – 09 365 60 69

Toon Lapage

Directeur 1ste graad

via secretariaat – 09 365 60 25