Op onze campus maken we actief gebruik van Smartschool. Alle verstuurde brieven zijn er terug te vinden op het intradesk en je kan jouw behaalde resultaten opvolgen binnen de module ‘Skore’. Je krijgt inzage in de digitale agenda waarin alle toetsen en taken die de je dient te maken, zullen verschijnen.  

We gebruiken Smartschool ook voor alle communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, secretariaat en directie.  We vragen jou om elke schooldag Smartschool te raadplegen.  Alle brieven worden digitaal bezorgd via Smartschool.  

De inloggegevens ontvang je op de eerste schooldag. Ben je je login of paswoord vergeten, contacteer dan jorim.delaere@campuskompas.be .

Klik op het logo om naar smartschool te gaan.