Wat moet er gebeuren als ik afwezig ben?

Bij afwezigheid dient het leerlingensecretariaat op de hoogte te worden gesteld voor 9 uur
(1ste graad: 09 365 60 25; 2de en 3de graad: 09 365 60 69). Van zodra de leerling terug op school is, meldt hij voor het eerste lesuur aan op het leerlingensecretariaat en wordt de wettiging afgegeven.

Indien een leerling voor maximaal drie opeenvolgende dagen afwezig was, kan een wettiging door de ouders worden afgegeven en is niet noodzakelijk een doktersattest nodig. Let wel: dit kan slechts vier keer per schooljaar.

Wanneer moet er een doktersattest voor ziekte binnengebracht worden?
  • als de leerling meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig was
  • bij afwezigheid op een examen (ook als het slechts één dag is)
Op welke andere mogelijkheden kan een afwezigheid worden gewettigd?

Hiervoor verwijzen we naar het schoolreglement.

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Ze verstoren het gebeuren in de klas en hebben het vaak moeilijk nog aan te sluiten bij de lopende activiteit. Het is dus van het grootste belang ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school komt. Afhankelijk van het lessenrooster per klas, is er mogelijk geen 1ste of 8ste lesuur.

1ste graad

2de en 3de graad

8.25 – 9.15

Lesuur 1

8.30 – 9.00

Lesblok 1 (enkel arbeidsmarkt/BSO)

9.15 – 10.05

Lesuur 2

9.00 – 10.40

Lesblok 2

10.05 – 10.55

Lesuur 3

10.40 – 11.00

Pauze

10.55 – 11.10

Pauze

11.00 – 12.40

Lesblok 3

11.10 – 12.00

Lesuur 4

12.40 – 13.30

Middagpauze

12.00 – 12.50

Lesuur 5 *

13.30- 15.10

Lesblok 4

12.50 – 13.40

middagpauze

15.10 – 15.20

Pauze

13.40 – 14.30

Lesuur 6

15.20 – 17.00

Lesblok 5

14.30 – 15.20

Lesuur 7

15.20 – 16.10

Lesuur 8

(*)op woensdag tot 12.50

In de duale richtingen en het naamloos leerjaar wordt met een flexibel rooster gewerkt.

 
 

Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft.  Dit zijn onze contactgegevens.

Directie

1ste graad

Toon Lapage – telefonisch bereikbaar via het secretariaat of middenschool@campuskompas.be

2de en 3de graad

Yvan Vonck – telefonisch bereikbaar via het secretariaat of yvan.vonck@campuskompas.be

 

Technisch Adviseur Coördinator

Vincent Mommens – 09 365 60 63  vincent.mommens@campuskompas.be
Opvolging stages, opvolging leerlingen BSO, veiligheid, technische ondersteuning, aansturen onderhoudspersoneel

 

Coördinator

1ste graad

Kurt Rasschaert – 09 365 60 24
kurt.rasschaert@campuskompas.be
Algemene coördinatie, opvolging leerlingen, studie- en studiekeuzebegeleiding, stagebegeleiding, mentor, kwaliteitszorg

2de en 3de graad

Evelien Schyvinck – 09 365 60 37
evelien.schyvinck@campuskompas.be
Algemene coördinatie, stagebegeleiding, mentor, kwaliteitszorg 

Secretariaatsmedewerkers

1ste graad

Kim Van Damme – 09 365 60 25 of
leerlingensecretariaat.ms@campuskompas.be
leerlingenadministratie, maaltijden, ondersteuning invullen studietoelagen, leerlingenfacturatie

2de en 3de graad

Anja De Winne  – 09 365 60 60
anja.de.winne@campuskompas.be
leerlingenfacturatie

Leen Patho – 09 365 60 69
leerlingensecretariaat.ka@campuskompas.be
Opvolging afwezigheden

Sofie De Veirman – 09 365 60 69 
leerlingensecretariaat.ka@campuskompas.be
algemene info, leerlingenadministratie, roostering

Leerlingenbegeleiders

1ste graad

Céline Debyser – 09 365 60 23 of
leerlingenbegeleiding.ms@campuskompas.be
socio-emotionele begeleiding, studie- en studiekeuzebegeleiding

2de en 3de graad

Tule Fonck – 09 365 60 66 leerlingenbegeleiding.ka@campuskompas.be
verhoogde zorg, studie- en studiekeuzebegeleiding

Opvoeder

2de en 3de graad

Eline Audenaert – 09 365 60 64 
eline.audenaert@campuskompas.be
Opvolging orde- en tuchtproblemen.

Smartschool / Chromebooks / Sociale Media

Jorim Delaere
jorim.delaere@campuskompas.be

Je kan hier de allergenenlijsten vinden: